Rubriky
Historie

15. století

Až do období 14. století byl Brušperk bez přestávky ve vlastnictví svých biskupských zakladatelů, což se ovšem ve zmíněném století změnilo. Olomoučtí biskupové se z důvodů hospodářské tísně začali uchylovat k zastavování svého majetku, kdy do toho často promlouvala i aktuální politická situace na Moravě. Například na konci 14. století byl Brušperk na krátkou dobu součástí zástavy moravského markraběte Jošta Lucemburského (synovec Karla IV.). Na přelomu 14. a 15. století probíhaly mezi zmíněným Joštem a jeho mladším bratrem Prokopem po dlouhé roky boje o vládu na Moravě, známé jako tzv. markraběcí války.

Husité v čele s Janem Žižkou na iluminaci v Jenském kodexu

V období tohoto neklidu bylo hukvaldské panství, tedy i Brušperk, biskupem zastaveno uherskému králi Zikmundovi Lucemburskému, od kterého očekával, že majetek ochrání, což se ovšem nestalo, protože Zikmund po nějaké době, s povolením olomouckého biskupa, panství opět zastavil někomu jinému – opolskému knížeti a pozdějšímu husitskému vojevůdci ve Slezsku Boleslavovi V.! Panství pak po něm, prostřednictvím Mikuláše Sokola z Lamberka a poté slavného hejtmana Jana Čapka ze Sán, zůstalo v rukách husitů, až do roku 1453. Poté se držitelé panství až do roku 1511 opět začali střídat – ve zmíněném roce se panství na dlouhou dobu znovu dostalo do držení olomouckých biskupů.

Konkrétních informací o Brušperku v období 14. a 15. století všeobecně moc nemáme, to co víme se však týká převážně brušperské rychty (plnila úlohu dnešní radnice), jejíž dědičná držba se často stávala předmětem sporů (první dědičný rychtář byl v letech 1353 – 1383 jistý Mikuláš). V některých obdobích si dokonce právo na rychtu nárokovalo i více lidí najednou, například v letech 1406 – 1408 jich bylo dohromady 5. Celý spor pak vyvrcholil až u biskupského soudu, který roku 1417 odložil spor na neurčito. I tak se ale později jediným rychtářem nakonec stal jeden z účastníků zmiňovaného sporu – Mikuláš z Trnávky, jehož následovníci pak drželi rychtu až do konce 15.století.