O nás

Účelem spolku je zachování tradic a dějin hmotného a nehmotného kulturního dědictví. To prostřednictvím činností jako je pořádání historických slavností, výstav, vzdělávacích a volnočasových aktivit, literární činností a dalších aktivit spojených s oblastí historie a kultury, určených pro osoby všech věkových kategorií.

Braunsberg historicus vznikl za účasti svých pěti zakládajících členů na ustavující schůzi v září 2019, kde byl jeho předsedou zvolen brušperský historik a iniciátor vzniku celého spolku Bc. Tomáš Kocourek.

Spolek je složen z lidí nadšených do historie, kteří chtějí svůj zájem předávat dál a obohacovat jím i své okolí. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která rozhoduje o všem aktivitách. V mezidobí mezi jednotlivými schůzemi řídí spolek předseda spolku, který jej zastupuje ve všech záležitostech. Jelikož je členství ve spolku a podílení se na jeho aktivitách čistě dobrovolnickou činností, nikomu z členů spolku, dle přijatých stanov, za jejich práci nepřísluší žádná odměna. V rámci snahy o poskytnutí zcela otevřeného a transparentního přístupu k informacím ohledně financování spolku a jednotlivých akcí si bude Braunsberg historicus v únoru 2020 zakládat transparentní účet, přes který budou vedeny veškeré finanční transakce.

Kromě členů spolku, kteří mají veškerá členská práva a hlas rozhodující, je možné se stát i oficiálním příznivcem spolku, který se může s hlasem poradním účastnit všech jednání spolku a podílet se tím tedy na jeho činnostech de facto bez jakýchkoli povinností.