1400

Až do období 14. století byl Brušperk bez
přestávky ve vlastnictví svých biskupských
zakladatelů, což se ovšem ve zmíněném století změnilo. Olomoučtí biskupové se z důvodů hospodářské tísně začali uchylovat
k zastavování svého majetku, kdy do toho
často promlouvala i aktuální politická situace
na Moravě