1600

Náboženské problémy předestřené v 16. století zasahovaly i do mocenských poměrů v českých zemích počátku 17. století. Například roku 1609 si protestantská šlechta vymohla na císaři Rudolfovi II. tzv. Majestát na náboženskou svobodu, který protestantům tzv. augsburského vyznání povoloval jejich víru