1700

17. století bylo pro město velmi špatné. Od konce století se tato situace začala zlepšovat a na počátku dalšího století jsme tak viděli, že se již město víceméně stabilizovalo. Toto 18. století je pro Brušperk, a města v českých zemích obecně, významné a znamenalo řadu důležitých změn. Pro naše město jako takové je zásadní hlavně rozvoj soukenictví, které se v této době stalo hlavním a dominantním výrobním odvětvím, a to se všemi klady, ale i zápory