1900

Období 19. století znamenalo pro Brušperk obrovské změny. Z významného centra soukenické výroby se město v průběhu industrializace a rozvoje okolních měst stalo jen provinčním městečkem. To ale nikterak nezabránilo jeho rozvoji ve společenské a kulturní oblasti. Snahy o opětovné zvýšení významu města, které byly viditelné po celé 19. století se přelily i do 20. století

1800

V 18. století si Brušperk prošel zásadním vývojem. Naplno byly zaceleny rány z období Třicetileté války a zbytku krizového 17. století. Město ztrojnásobilo počet svých obyvatel a došlo rovněž k velkému rozvoji soukenictví, které se stalo naprosto dominantním řemeslem. Slibný hospodářský vývoj měl pokračovat i nadále

1700

17. století bylo pro město velmi špatné. Od konce století se tato situace začala zlepšovat a na počátku dalšího století jsme tak viděli, že se již město víceméně stabilizovalo. Toto 18. století je pro Brušperk, a města v českých zemích obecně, významné a znamenalo řadu důležitých změn. Pro naše město jako takové je zásadní hlavně rozvoj soukenictví, které se v této době stalo hlavním a dominantním výrobním odvětvím, a to se všemi klady, ale i zápory

1600

Náboženské problémy předestřené v 16. století zasahovaly i do mocenských poměrů v českých zemích počátku 17. století. Například roku 1609 si protestantská šlechta vymohla na císaři Rudolfovi II. tzv. Majestát na náboženskou svobodu, který protestantům tzv. augsburského vyznání povoloval jejich víru

1500

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, konkrétních informací o Brušperku v období 14. a 15. století všeobecně moc nemáme, to co víme se však týká převážně brušperské rychty (plnila úlohu dnešní radnice), jejíž dědičná držba se často stávala předmětem sporů (první dědičný rychtář byl v letech 1353 – 1383 jistý Mikuláš). V některých obdobích si dokonce právo na rychtu nárokovalo i více lidí najednou, například v letech 1406 – 1408 jich bylo dohromady 5. Celý spor pak vyvrcholil až u biskupského soudu, který roku 1417 odložil spor na neurčito. I tak se ale později jediným rychtářem nakonec stal jeden z účastníků zmiňovaného sporu – Mikuláš z Trnávky, jehož následovníci pak drželi rychtu až do konce 15.století

1400

Až do období 14. století byl Brušperk bez
přestávky ve vlastnictví svých biskupských
zakladatelů, což se ovšem ve zmíněném století změnilo. Olomoučtí biskupové se z důvodů hospodářské tísně začali uchylovat
k zastavování svého majetku, kdy do toho
často promlouvala i aktuální politická situace
na Moravě

1300

Brušperk, založený v druhé polovině 13.
století, se po svém vybudování stal správním
centrem oblasti tzv. brušperského vikbildu,
tvořeného Brušperkem, Staříčí, Paskovem,
Fryčovicemi a Starou Vsí. V rámci tohoto
vikbildu město spravovalo okolní vesnice,
bylo sídlem soudu, vykonávalo popravy
atd… Brušperk jako takový se tak ve své
době mohl svým významem rovnat ostatním
centrům v oblasti, jako byly Ostrava, nebo
Místek

1269

První doslovná zmínka o našem městě se objevuje v tzv. lokáční listině olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, datovaného 6. prosince 1269